IJsvogels.nl

Home | Contact | Sitemap | Foto's

Statistieken

Bezoekersaantallen
Sinds het begin van de site is er een teller actief op de website. In het begin schommelde het aantal bezoekers tussen de 3 en 10 per dag. Omdat er ondanks de lage bezoekersaantallen toch veel positieve reacties binnenkwamen, ben ik de site gaan uitbreiden. Op dit moment liggen de bezoekersaantallen gemiddeld op ongeveer per dag.

IJsvogelmeldingen
Sinds januari 2002 is het mogelijk via een formulier waarnemingen van ijsvogels te melden. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. In totaal kwamen er in 2002 bijna 500 meldingen binnen, variërend van zekere broedgevallen tot losse waarnemingen van enkele ijsvogels. Opvallend was dat in de herfst en tegen de winter het aantal meldingen toenam, met name van ijsvogels die waargenomen werden binnen de bebouwde kom. Jonge ijsvogels zwerven in deze periode uit en komen bij hun zwerftochten ook terecht bij tuinvijvers, parken, grachten, enz.

Snel naar: