Verspreiding

Het kaartje hieronder geeft de verspreiding van de ijsvogel wereldwijd, waarbij je kunt zien dat Nederland een van de noordelijkste landen is waar de ijsvogel voorkomt.


De verspreiding van de Europese IJsvogel (Alcedo atthis) wereldwijd.

De ijsvogel in Nederland
We vinden de ijsvogel in vrijwel geheel Nederland, in mindere mate in het noorden en Zeeland. Ook zijn er weinig broedresultaten bekend van de waddeneilanden.
In de winter kun je de ijsvogel bijna overal in ons land tegenkomen, aan de kust, in de Flevopolder, vrijwel overal waar visrijk water aanwezig is. Tijdens het broedseizoen worden de broedterritoria weer opgezocht, waarbij er hogere concentraties zijn in Noord-Brabant, Limburg en de Achterhoek, evenals langs de grote en kleine rivieren.

Common Kingfisher (Alcedo atthis)