Volg een ijsvogelnest op Natuurkanaal.nl

Op www.natuurkanaal.nl kun je een aantal vogelsoorten volgen in hun broedseizoen, waaronder twee nestjes ijsvogels. Met camera’s voor het nest, maar bij een nest ook een camera aan de binnenzijde van het nest, is het hele broedproces te volgen, heel erg leuk! Vooral de camera in het nest geeft veel informatie waarnaar het normaal gesproken […]