Verspreiding

Het kaartje hieronder geeft de verspreiding van de ijsvogel wereldwijd, waarbij je kunt zien dat Nederland een van de noordelijkste landen is waar de ijsvogel voorkomt.


De verspreiding van de Europese IJsvogel (Alcedo atthis) wereldwijd.

De ijsvogel in Nederland
We vinden de ijsvogel in vrijwel geheel Nederland, in mindere mate in het noorden en Zeeland. Ook zijn er weinig broedresultaten bekend van de waddeneilanden.
In de winter kun je de ijsvogel bijna overal in ons land tegenkomen, aan de kust, in de Flevopolder, vrijwel overal waar visrijk water aanwezig is. Vooral de laatste jaren ontvang ik steeds meer berichten van ijsvogels uit de noordelijke provincies, ook in de broedperiode. Ook de grote steden zoasl Amsterdam en Rotterdam laat de ijsvogel niet links liggen, bijvoorbeeld het Vondelpark wordt in de vroege ochtend wel eens bezocht door een ijsvogeltje in de winter van 2016.

Tijdens het broedseizoen worden de broedterritoria weer opgezocht, waarbij er hogere concentraties zijn in Noord-Brabant, Limburg en de Achterhoek, evenals langs de grote en kleine rivieren. Ook een gebied als de Biesbosch bevat een hoge concentratie ijsvogels, een ideaal gebied met zijn vele water, bosschages en kleine vis. Hier wordt voornamelijk gebroed in kluiten van omgewaaide bomen, omdat er weinig steile oevers in het gebied aanwezig zijn.

Meer informatie vind je ook op de soortenpagina van de ijsvogel op de website van Sovon.

IJsvogels.nl_ALC3561.jpg