Rode Lijst

Gelukkig verdwenen van de Rode Lijst

De ijsvogel was jaren te vinden op de Rode Lijst. De Rode Lijst is een lijst van nederlands bedreigde vogelsoorten die is opgesteld door de Vogelbescherming en Sovon in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
De Rode Lijst is opgedeeld in verschillende ‘motieven’, de ijsvogel was ingedeeld in ‘motief C’ :
“(Bedreigd) Vogelsoorten met een geringe tot ruime landelijke verspreiding waarvan het aantal in recente tijd duidelijk tot sterk is achteruitgegaan als soorten met een ruime landelijke verspreiding en een landelijke broedpopulatie van minder dan 100.000 paren waarvan het aantal in recente tijd sterk is achteruit gegaan.”

De vaststelling van de Rode Lijst houdt erkenning van overheidszijde in van het belang van een goede bescherming van de op de lijst staande soorten. Hierdoor wordt het beter mogelijk een kwetsbare soort als de ijsvogel te beschermen.

Door intensieve bescherming van de soort, het opnieuw inrichten van oorspronkelijke beekdalen en broedgebieden en zeker ook door het uitblijven van strenge winters, is de ijsvogel verdwenen van de Rode Lijst. In 2016 waren er volgens tellingen van Sovon zo’n 1000 broedparen in Nederland.

Meer informatie over de Rode Lijst vind je op de website van de Vogelbescherming

IJsvogels.nl_ALC1007