Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan ijsvogels.nl niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. IJsvogels.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is, alsmede de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn.

Van de informatie die op deze site wordt aangeboden mag zonder schriftelijke toestemming van ijsvogels.nl geen gebruik worden gemaakt.