HvC

Zonsondergangen op het HvC zijn vaak spectaculair
Waterhoentje
IJsvogelvader (li) met een net uit het nest gevlogen jong
IJsvogel vangt nog een laatste vis
Visdiefje
Steenuil bezette na een aantal maanden al een opgehangen kast
Mussen zijn op HvC nog volop aanwezig en maken dankbaar gebruik van nestkastjes in tuinen. Ze broeden ook graag onder zonnepanelen.
Een overdaad aan klaprozen in het voorjaar langs de geluidswal
Vliegje op een Margriet
Een vast koppel zwanen met hun kroost
Panorama vanaf de geluidswal
Ook ooievaars hebben de paal gevonden, maar tot een succesvol broedsel heeft het nog niet geleid
IJsvogels werken aan nageslacht
Kauw
Houtduif
Winterkoning
Heggenmus
Torenvalk…
…en buizerd jagen graag bij de geluidswal
Jonge, net uitgevlogen koolmees
Fuut
Fuut met 3 jongen
Verschillende eenden- en ganzensoorten maken graag gebruik van de plas om te rusten of te foerageren
Dagpauwoog
Pimpelmees
Roodborst