Landelijke ijsvogeldag 2022

Beste deelnemers aan de 3e Landelijke IJsvogeldag in Denekamp op zaterdag 26-2-2022,

Tot verrassing van de organisatie heeft een groot aantal mensen zich al snel aangemeld voor de Landelijke IJsvogeldag!

Het was even afwachten omdat Denekamp voor mensen van buiten Overijssel soms ver weg gevonden wordt.

Aanvankelijk was het idee de IJsvogeldag in museum Natura Docet in Denekamp te houden. Voor het museum een mooie gelegenheid om zich daar te presenteren.

Maar door steeds meer aanmeldingen was dat niet meer mogelijk in het museum zelf. 

De organisatie heeft daarom besloten uit te wijken naar een grotere zaal in Denekamp: het Kulturhus. In de Theaterzaal is veel meer ruimte. 

Inmiddels zijn er nu 60 deelnemers geregistreerd, maar meer deelnemers zijn welkom, misschien kent u nog iemand of verspreid u de informatie in uw eigen netwerk.

Iedereen is natuurlijk benieuwd naar het programma op 26-2-2022.

Het is weer een gevarieerd geheel geworden met 8 verschillende presentaties, door 9 sprekers.

De meeste presentaties duren 15 of 30 minuten.

In de bijlage zien jullie alvast het vrijwel definitieve programma.

De organisatie gaat veder met de voorbereidingen.

Naar verwachting komt er rond 15 februari weer een bericht naar alle deelnemers met de stand van zaken.

Daarin ook informatie over hoe het Kulturhus te bereiken is.

We melden alvast dat u gevraagd wordt uw eigen lunch mee te nemen.

U ontvangt bij binnenkomst 3 consumptiebonnen.

Wordt vervolg.

NB:

Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen van de overheid voor het Kulturhus kan het gebeuren dat de dag uiteindelijk niet door kan gaan.

De organisatie van de Landelijke IJsvogeldag is hiervoor en/of de gevolgen daarvan, niet verantwoordelijk.

Aanmelden

Aanmelden als deelnemer of mogelijke spreker bij de landelijke coördinator van de IJsvogeldag Jelle Harder. Vermeld ook je adresgegevens. Doe dat zo spoedig mogelijk zodra je dit leest. Nadere informatie volgt in januari. Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek Nederland en Museum Natura Docet ondersteunen deze derde Landelijke IJsvogeldag.